info@dartlogistic.com

Odprawa celna w Niemczech – aby sprostać wymaganiom klientów importujących towary spoza Unii Europejskiej, nasza firma przygotowała ofertę odprawy celnej w Hamburgu Rotterdam Bremerhaven we współpracy z naszym niemieckim partnerem.

 

Korzystając z możliwości oferowanych przez polskie prawo UE, oferujemy naszym klientom redukcję kosztów importu poprzez potrącenie stawki VAT z 7% lub 22% do 0% VAT.

Poniżej znajdują się procedury odprawy celnej oraz lista dokumentów niezbędnych do pośrednictwa podatkowego:

  1. Importer / kupujący z UE jest zobowiązany do przekazania odpowiednich opłat celnych
  2. Pełnomocnictwo powinno zawierać: dane firmy i numer identyfikacyjny UE (od PL…)
  3. Informacje o firmie i numer identyfikacyjny zostaną sprawdzone po stronie niemieckiej

Lista wymaganych informacji do odprawy celnej:

  1. Pisemne zamówienie odprawy celnej dostarczone faksem lub pocztą elektroniczną
  2. Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje dotyczące przesyłki / towaru.
  3. Ujawnienie dokumentów handlowych, rachunków, listy przewozowej, formularza A, listu przewozowego (list przewozowy) 3 dni przed wymeldowaniem
  4. Na rachunku należy zaznaczyć, że firma celna prowadzi mediację podatkową.

 

Korzyści z reprezentacji podatkowej.

Import odprawy celnej na granicy wolnej strefy portowej i bezpośrednia dostawa przesyłki do importera z UE – przedstawiciela podatkowego – daje następujące korzyści:

Obniżenie podatku VAT od importu do 0% zarówno w Niemczech, jak i w UE – poprzez procedurę rejestracji w odpowiednim urzędzie skarbowym,
Unikaj czekania na zwrot podatku VAT; Eliminacja kosztów związanych z wydaniem dokumentu T1
Szybka odprawa celna towarów w Bremerhaven dzięki jednolitemu systemowi celnemu Atlas (podporządkowany standard oprogramowania i przepływ danych w całej UE)
Unikanie odprawy celnej w kraju dostawy towarów
Skrócenie czasu przestoju i oczekiwania na towary w urzędzie celnym
Możliwość bezpośredniego usunięcia towaru po rejestracji

WAŻNE

Przedstawiciel fiskalny może funkcjonować tylko wtedy, gdy importer z UE nie ma numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer) w Niemczech. UE – importer, który ma przedstawiciela w Niemczech, nie może dokonywać handlu w kraju w celu odprawy towarów / musi on zostać niezwłocznie dostarczony do innego kraju UE. Po wysłaniu produkt nie może pozostać w Niemczech. Fragment SZÓSTEJ DYREKTYWY RADY z dnia 17 maja 1977 r. W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: jednolita podstawa wymiaru Artykuł 23 Zobowiązania w przywozie W odniesieniu do towarów przywożonych państwa członkowskie określa szczegółowe zasady dotyczące przygotowywania deklaracji podatkowych i płatności. W szczególności państwa członkowskie mogą postanowić, że podatek od wartości dodanej należny przy przywozie towarów przez podatników lub osoby zobowiązane do zapłaty podatków lub niektórych kategorii opodatkowania nie musi być płacony w momencie przywozu, pod warunkiem że podatek jest określony w zeznanie podatkowe, które należy złożyć zgodnie z art. 22 sec. 4. Ustawa podstawowa: Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Od 2004r. Nr 54, poz. 535 status prawny na dzień 7 grudnia 2004 r. – Rozdział 3 „Wewnątrzwspólnotowe nabywanie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów” art. 10 i 11.

Akt wykonawczy:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (publikacja: Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970, poz. 145, poz. 1541 i nr 224, poz. 2277) Rozdział 6 Zwolnienia i szczegóły dotyczące stosowania tych zwolnień. Link do strony.

Akt wykonawczy:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (publikacja: Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970, poz. 145, poz. 1541 i nr 224, poz. 2277) Rozdział 6 Zwolnienia i szczegóły dotyczące stosowania tych zwolnień. Link do strony internetowej.

Obniżenie podatku VAT od importu

Unikaj czekania na zwrot podatku VAT

Szybka odprawa celna towarów

ZAWSZE BEZPIECZNIE DOCIERAJ DO CELU

Zalety

Dlaczego my

Wsparcie 24/7

Oferujemy usługi zarządzania logistycznego i perspektywy łańcucha dostaw.

DOSTAWA NA CZAS

Dbamy o to aby Twoje przesyłki dotarły na czas.

USŁUGI GLOBALNE

Oferujemy usługi o charakterze globalnym, a nasi partnerzy mają lokalizacje na całym świecie.