info@dartlogistic.com

Jesteśmy proekologiczną firmą

green_truck

Pytasz: Czy można być eko w branży logistycznej?

Odpowiadamy: Oczywiście.

Doskonalenie nastawionego na ekologię łańcucha dostaw to ciągła poprawa w praktykach magazynowych i transportowych, a tym samym przyjazne dla środowiska zakupy, procesy i współpraca z partnerami.

Przedsiębiorcy często biorą pod uwagę ekologiczność dostawy logistyki.

Bardzo ważne staje się to, jak firmy przestrzegają zasad społecznej odpowiedzialności i w rezultacie dbają o środowisko.

Planowanie “zielonych szlaków”

To nic innego jak planowanie przepływu towarów przy jak najmniejszych szkodach dla środowiska. Tak zaplanowane procesy mają na celu ograniczenie szkodliwego wpływu na ekosystem. Tutaj w grę wchodzą normy Euro 6, ekojazda, stosowanie ekologicznych środków eksploatacji (ekopaliwa) czy stosowanie silników hybrydowych.